شکوفه (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا
  • شکوفه، به گل درختان میوه‌دار که پیش از روییدن برگ‌ها پدید می‌آید گفته می‌شود.
  • شکوفه یا شگوفه، نامی فارسی است برای دختران
  • روزنامهٔ شکوفه یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های زنان در تاریخ ایران به سردبیریِ مریم عمید است.