شگ‌ماهیان رنگی

شگ‌ماهیان رنگی
Dussumieria acuta.png
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: شگ ماهی شکلان
تیره: شگ ماهیان رنگی

شگ ماهیان رنگی (از خانواده Dussumieridae یا ساردین Sardines ) نوعی از شگ‌ماهیان است که:

قاعده باله مخرجی بزرگتر از قاعده باله پشتی است.

دارای کیل شکمی فلس دار است.

برای محافظت از خود به صورت آرایش ماهی بزرگ قرار می‌گیرند.

کیسه شنا از جلو با معده و از پشت با مخرج ارتباط دارد.

UrumeIS.jpg

دو سوپر ماکسیلار دارد.

فاقد کیل شکمی هستند (بر خلاف شگ ماهیان)

دارای دندان‌های قوی هستند (بر خلاف شگ ماهیان)

دارای خط جانبی هستند (بر خلاف شگ ماهیان)

قاعده باله مخرجی کوچکتر از قاعده باله پشتی است (بر خلاف شگ ماهیان)

منابع

  • عسگری، رضا، ۱۳۸۴، مروری بر ماهی‌شناسی سیستماتیک، انتشارات نقش مهر.