شیاد حمزه

شاعر اهل ترکیه

شیاد حمزه از شعرای ترکی گوی آناطولی است. در کتاب جامع النظایر، که حاوی آثار کهن‌ترین شعرای آناطولی است از او نام برده شده و شعری ۱۹ بیتی به زبان ساده و و ابتدایی به وزن عروضی آمده است که از نظر زبان، موضوع و شیوه نظم، صراحتا نشانگر آن است که از آثار کهن است. در لطایف لامعی آمده است که او معاصر ملا نصرالدین بوده و شاعری متصوف و اهل کرامت بوده و اگر در نظر بگیریم ملانصرالدین در سال ۶۸۳ ق وفات یافته، باید ادعا نمود که او از شعرای سده هفتم بوده‌است.[۱]

پانویس ویرایش

  1. صوفیان نخستین در ادبیات ترک، پروفسور محمد فواد کوپریلی، ترجمه توفیق. ه. سبحانی. انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.1385 ص 284

منابع ویرایش

  • صوفیان نخستین در ادبیات ترک، پروفسور محمد فواد کوپریلی، ترجمه توفیق. ه. سبحانی. انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.۱۳۸۵