شیده (زاده ۱۳۱۸ در تهران) بازیگر اهل ایران است

فیلم‌شناسی

ویرایش
 1. شرور (ناصر محمدی ۱۳۵۲) با نام شیده
 2. خانه قمرخانم (بهمن فرمان آرا ۱۳۵۱)
 3. شیر تو شیر (منصور پورمند ۱۳۵۱) با نام شیده
 4. جدایی (رضا صفایی ۱۳۴۸) با نام شیده
 5. گناه مادر (قدرت‌الله بزرگی ۱۳۴۸) با نام شیده
 6. تنگه اژدها (سیامک یاسمی ۱۳۴۷) با نام شیده
 7. دختر عشوه‌گر (فریدون ژورک ۱۳۴۷) با نام شیده
 8. ستاره هفت آسمان (حسین مدنی ۱۳۴۷) با نام شیده
 9. شکار شوهر (نصرت‌الله وحدت ۱۳۴۷) با نام شیده
 10. لوطی قرن بیستم (رضا صفایی ۱۳۴۷) با نام شیده
 11. زیر گنبد کبود (مهدی رئیس فیروز ۱۳۴۶) با نام شیده
 12. خسیس (محمد رضا زندی ۱۳۳۴) با نام شیده

منابع

ویرایش