شیرشکری گونه‌ای پارچه نخی سبک است. سطح آن دارای برجستگی‌های منظم و کوچکی است و معمولاً با طرح راه‌راه یا پیچازی بافته می‌شود.

پارچه شیرشکری با طرح راه‌راه

در گذشته داشتن عمامه شیرشکری در میان بازاریان ایران رایج بود.

نگارخانه

منابع

ماهیار نوابی، یحیی، عمامه شیر و شکری، مینوی‌نامه