شیشه مات شیشه ایست که سطح آن به وسیلهٔ پاشیدن ماسه که با فشار زیادی (سند پلاست) انجام می‌گیرد، مات شده باشد. سطوح شیشه مات، استفاده‌های گسترده‌ای، اعم از: تزئینات صرف بر روی پنجره‌ها، ظروف، علم اپتیک و ظروف آزمایشگاهی دارد.

دوربین سینار اف و تصویر سوژه روی شیشه مات.
شیشه مات بعنوان درب بطری

کاربرد در عکاسی

در عکاسی، در هر دوربینی، برای نمایان شدن تصویر یک ورقه شیشه مات وجود دارد.

منابع

  • فرهنگ عکّاسی، اسماعیل عباسی، انتشارات سروش، چاپ چهارم، ۱۳۸۵.
  • بررسی فنی عکاسی، دکتر داریوش گل گلاب، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ دوم، تابستان ۱۳۷۰.
  • ویکی انگلیسی.