باز کردن منو اصلی

شیوه‌نامهٔ انجمن روان‌شناسی آمریکا (به انگلیسی: American Psychological Association (APA) style) شیوه‌نامه‌ای برای صورت‌بندی و یادکرد منابع در مقاله‌های علمی است که توسط انجمن روان‌شناسی آمریکا (APA) تهیه شده‌است. بر اساس این شیوه‌نامه، ارجاع به آثار نویسندگان در داخل دو کمان با ذکر نام خانوادگی نویسنده و سال نشر اثر (و بعضاً صفحه) و در خود متن رساله است. در پایان رساله، فهرستی الفبایی (بر حسب نام خانوادگی نویسندگان) از منابع تنظیم می‌شود. شیوهٔ آپ‌آ پرکاربردترین شیوهٔ یادکرد منابع در علوم اجتماعی است (Fowler, 1998, p. 698).

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • Fowler, H. R. , Aron, J. E. McArthur, M. , et al. (1998). The little brown handbook: The second Canadian edition. Adison-Wesley. ISBN 0-673-52538-4