صبح روز اعدام استریلتسی

صبح روز اعدام استریلْتْسی یک نقاشی از واسیلی سوریکف که در سال ۱۸۸۱ میلادی خلق شد. موضوع اثر به روز اعدام عمومی افسران دستگیرشدهٔ هنگ سلطنتی استریلتسی (en) در سال ۱۶۹۸ اشاره دارد که به جرم تلاش برای ساقط‌کردن تزار به اعدام در میدان سرخ محکوم شدند.
در گوشهٔ راست نقاشی، پتر کبیر، تزار وقت روسیه سواره بر اسبی سفید در حال تماشای وقایع به‌تصویر کشیده شده‌است.[۱]

صبح اعدام استریلتسی

نقاشی صبح روز اعدام استریلتسی در نگارخانه ترتیاکوف در مسکو به نمایش گذاشته شده‌است.

منابعویرایش

  1. "Collection — GTG". www.tretyakovgallery.ru. Archived from the original on 27 November 2016. Retrieved 2016-03-20.