صحابیات زنانی هستند که محمّد پیامبر اسلام را دیده ومسلمان شده‌اند یا در زمان وی، مسلمان زاده شدند.

منابعویرایش

  1. شریعتی، علی (۱۳۶۳)، اسلام‌شناسی (درس‌های دانشگاه مشهد): مجموعه آثار شماره ۳۰، تهران: چاپخش.