باز کردن منو اصلی

صدرالدین حسینی، مورخ، نویسنده و شاعر قرن ششم و هفتم هجری است که زندگانی وی همزمان با آغاز درگیری طغرل‌بیگ با غزنویان بوده‌است. از آثار وی می‌توان به کتاب: اخبار الدوله السلجوقیه اشاره کرد که تاریخی از سلجوقیان که به شرح تاریخ آنها و طرز قدرت گرفتن طغرل و بردارانش می‌پردازد. وی در ضبط رویدادهای سلاجقه، دقت نظر بالایی داشته‌است.[۱]

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • حلمی، احمد (۱۳۸۴). دولت سلجوقیان. ترجمهٔ عبدالله ناصری طاهری. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.