صد کوه معروف ژاپن

۱۰۰ کوه معروف ژاپن (日本百名山 Nihon Hyaku-meizan؟) نام کتابی اثر نویسندهٔ ژاپنی، فوکادا کیویا است. فوکودار در زمینهٔ تحریر مطلب در مورد کوه معروفترین نویسنده در ژاپن به‌شمار می‌رود. نویسنده که کوهنورد نیز می‌باشد عملاً کوه‌های معروف ژاپن را شخصاً تا قله طی کرده و براساس مقیاس‌هایی که خود در نظر گرفته از میان این کوه‌ها ۱۰۰ کوه را برای درج در کتاب در نظر گرفته‌است. این کتاب برای نخستین بار در سال ۱۹۶۴ به چاپ رسید و در شانزدهمین دوره جایزه ادبیات یومی‌اوری عنوان کتاب منتخب را از آن خود کرد.

هوکایدوویرایش

ناحیه توهوکوویرایش

ناحیه کانتوویرایش

ناحیه چوبوویرایش

غرب ژاپنویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش