صعود ورزشی

صعود ورزشی به فعالیتی گفته می‌شود که در آن برای صعود بر یک سطح شیب دار از دست‌ها، پاها و سایر اعضاء بدن استفاده می‌شود. این کار به منظور تفریح، مسابقه، عملیات‌های نجات و نظامی ممکن است انجام شود. همچنین می‌تواند داخل طبیعت یا سالن باشد.

یک صعود کننده روی کوه فیتز روی،   آرژانتین.
یک یخ‌نورد در حال استفاده از تبر یخ و کرامپون.

انواعویرایش

  • بولدرینگ
  • یخنوردی
  • صعودهای سالنی
  • کوهنوردی
  • صخره‌نوردی
  • صعود کُرده‌ای
  • آزاد انفرادی

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش