صنعتی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

صنعتی یعنی «منسوب به صنعت». این کلمه می‌تواند به عنوان نام خانوادگی نیز به کار رود (همچنین نگاه کنید به صنعتی‌زاده).

افراد ویرایش