صور اسرافیل (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از صوراسرافیل)

صوراسرافیل ممکن است به هر یک از موارد زیر اشاره داشته باشد: