صورت‌زخمی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

صورت‌زخمی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

افرادویرایش