ضامن اجرای عملی ۱۷۱۳

ضامن عملی یا پراگماتیک سانکسیون ۱۷۱۳(لاتین:Pragmatica Sanctio، فرانسوی:Pragmatique Sanction) فرمانی بود که کارل ششم، امپراتور مقدس روم را مطمئن می‌ساخت که آرشی‌دوشی اتریش به دخترش ماریا ترزا به ارث خواهد رسید.

Pragmatica Sanc.jpg

کارش ششم در ۱۷۰۳ با الیزابت کریستینه فن برانشوایگ-ولفنبوتل پیمان زناشویی بست، ولی آن دو دارای فرزند پسری نشدند تا آنجا که در ۱۷۱۱ کارل تنها عضو نرینهٔ زندهٔ دودمان هابسبورگ بود. از برادر بزرگتر وی یوزف یکم نیز پسری برجای نمانده‌بود. همچنین به دلیل وجود قانون سالیک(قانونی که دختران را از به ارث بردن پادشاهی محروم می‌داشت)، کارل می‌بایست اقدامی نامعمول انجام دهد تا زمینه را برای به تخت نشینی یک زن از خاندان هابسبورگ فراهم آورد. دختر بزرگ او ماریا ترزا در ۱۷۱۷ زاده‌شد و بی‌درنگ از سوی کارل ششم به ولیعهدی رسید. این اقدام سبب‌ساز جنگ جانشینی اتریش گردید.

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Pragmatic Sanction of 1713," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pragmatic_Sanction_of_1713&oldid=454386463 (accessed October 19, 2011).