ضرب هم‌گذر

در موسیقی، به استفاده همزمان از الگوهای مغایر ریتمی، ضرب هم‌گذر (cross-beat یا cross-rhythm) گفته می‌شود. برای مثال دو نت در برابر سه نت (تریوله) یا آکسان‌های مغایر برای مثال میزان (3
4
) در برابر (6
8
)

منابعویرایش

کینگ، پالمر: تاریخ موسیقی. مترجم: پورمحمد، مهدی. در نشریه: «هنر». زمستان ۱۳۸۴ - شماره ۶۶. ص۱۸۱.