ضعف اراده (aboulia) یا بی‌ارادگی اصطلاحی است در روانکاوی و به مواردی اشاره دارد که فرد معمولاً با وجود فهم و توانایی جسمی و فکری بالا می‌داند چه باید انجام دهد اما اقدام به انجام آن نمی‌کند. برای نمونه برخی بیماران دچارشده به ضعف اراده ساعت‌ها غذا را می‌جوند بدون این‌که آن را ببلعند.

ضعف اراده، کاهش تکانه در فکر یا عمل (مثلاً فقدان آرزو) است به همراه بی‌تفاوتی به پیامدهای عمل در نتیجه نقص عصب‌شناختی، افسردگی، و روان‌گسیختگی.

منابعویرایش

  • Berrios G.E. and Gili M. (1995) Will and its disorders. A conceptual history. History of Psychiatry 6: 87-104