تاق پیروزی تیتوس Arch of Titus نام طاق نصرتی است دارای یک طاق که در راه مقدس (Via Sacra) در جنوب شرقی فوروم رومی در شهر رم، ایتالیا، قرار گرفته است.

طاق تیتوس
طاق تیتوس، که در نقش برجسته های داخل طاق، غنایمی را به‌ تصویر می‌کشد که تیتوس از اورشلیم به‌دست آورده است.
طاق تیتوس، که در نقش برجسته های داخل طاق، غنایمی را به‌ تصویر می‌کشد که تیتوس از اورشلیم به‌دست آورده است.
مکانX Palatium
ساخته شده درحدود ۸۲ پس از میلاد
ساخته شده توسط/برایدومیتیان
نوع ساختارطاق نصرت
مرتبطتیتوس, تریومف, نخستین جنگ یهود-روم
Arch of Titus در رم واقع شده
Arch of Titus
Arch of Titus

این طاق کمی پس از درگذشت تیتوس، امپراتور روم ساخته شد.

نگارخانه ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش