طالق خان (انگلیسی: Taliqu; نامشخص – ۱۳۰۹) خان از خانات جغتای (۱۳۰۸–۱۳۰۹) بود. پسر قداقچی و یک شاهزاده خانم از کرمان و نوه بوری خان بود.

طالق خان
خان از خانات جغتای
سلطنت۱۳۰۸–۱۳۰۹
پیشینKönchek
جانشینکبک خان
زادهنامشخص
درگذشته۱۳۰۹

منابع ویرایش

الگو:خاتون-خرد