طرفدار

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

طرفدار ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: