طُرّه یا تیر سرکش یا تیر کنسول در ساختمان‌سازی و هواپیماسازی، به تیر یا عضو افقی‌ای گفته می‌شود که یک سرش بر پایه متکی است و سر دیگرش از بدنهٔ بنا بیرون نشسته‌است.

معروف‌ترین طُرّه در معماری را طُرّهٔ بالکن خانه آبشار می‌دانند.

برای انجام محاسبه برای طُرّه فرمول استونی از فرمول‌های مهم است:

نگارخانهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

مرزبان، پرویز و معروف، حبیب، فرهنگ مصور هنرهای تجسمی (معماری، پیکره‌سازی، نقاشی)، ویرایش سوم، تهران: سروش ۱۳۷۷ خ.