طلاکوب‌ماهی‌سانان

راسته‌ای از خاربالگان
طلاکوب‌ماهی‌سانان
محدودهٔ زمانی: کرتاسه پسین تا امروزه
Mirror dory.png
ماهی طلاکوب آینه‌ای
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: Zeiformes

طلاکوب‌ماهی‌سانان (نام علمی: Zeiformes) نام یک راسته از فرورده پیوسته‌استخوانان است.

تیره‌ها

منابع

پیوند به بیرون