طولابی یکی از طوایف‌ وابسته به ایل بزرگ چگنی است.[۱] این طایفه ساکن شهرک باباعباس در بخش مرکزی شهرستان خرم‌آباد است.[۱]

طولابی
مناطق با جمعیت چشمگیر
 ایران: ساکن در استان لرستان
زبان‌ها
لری خرم‌آبادی
دین
شیعه

طوایف سببی: رومیانی

پانویس ویرایش

منابع ویرایش

  • امان‌الهی بهاروند، سکندر (۱۳۹۳). قوم لر. تهران: نشر آگه. شابک ۹۶۴-۳۲۹-۱۳۵-۹.