ظرفیت کانال

در نظریه اطلاعات، ظرفیت کانال (به انگلیسی: Channel Capacity) حداکثر نرخِ (Rate) اطلاعاتی است که می‌توان روی یک کانال مخابراتی ارسال کرد به‌طوری‌که بتوان این اطلاعات را در مقصد با احتمال خطای در حد دلخواه کم بازیابی (آشکار) کرد. هنگام محاسبه ظرفیت کانال، هیچ محدودیتی در تأخیر زمانی بازیابی اطلاعات یا پیچیدگی ساختار فرستنده و گیرنده فرض نمی‌شود.[۱]

مفهوم ظرفیت کانال و روش محاسبه آن توسط کلود شانون ارائه شد.

پانویسویرایش

  1. Goldsmith, ‎Andrea (2005), Wireless communications, Cambridge University Press, p. p. 99, ISBN 0-521-83716-2