ظفرنامه (مستوفی)

ظفرنامه، به معنای کتاب مربوط به فتح و فیروزی، کتابی است مشتمل بر اشعار حماسی، که توسط شاعر ایرانی، حمدالله مستوفی (متوفی به سال ۱۳۳۴ میلادی)، به نظم کشیده شده‌است. در این تاریخ حماسی، طی ۷۵،۰۰۰ بیت شعر، به بررسی تاریخ ایران از زمان حمله اعراب به ایران تا دوران یورش مغولان پرداخته شده‌است.

منظومه ظفرنامه در هفتاد و پنج هزار بیت به وزن شاهنامه در سال ۷۳۵ ه‍.ق به پایان رسید. ظفرنامه به سه کتاب یا سه قسم تقسیم می‌شود، کتاب نخست در تاریخ عرب (قسم اسلامی)، کتاب دوم در تاریخ عجم (قسم احکام) و کتاب سوم در تاریخ مغول (قسم سلطانی).

منابع ویرایش