ظهور خدا به انسان

در باور برخی ادیان خداباور، خدا در گذشته خود را به برخی افراد بشر نمایان ساخته که به این امر ظهور خدا به انسان یا تجلی خدا به انسان یا خدانمود (Theophany) گفته می‌شود.

قدیمی‌ترین متنی که در آن از خدانمود سخن رفته حماسه گیلگامش است. در سنت کلاسیک غربی ایلیاد نخستین متنی است که در آن خدانمود ذکر شده‌است. در عهد عتیق، خدا بر آدم، ابراهیم، یعقوب، موسی، یوشع، ایلیا، و دانیال نمایان می‌شود.

در کلیسای کاتولیک، کلیسای ارتودکس، و برخی کلیساهای لوتری جشن خدانمون در روز ششم ژانویه برگزار می‌شود.

منابعویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی.