باز کردن منو اصلی

عامل ریسک (Risk Factor)به متغییری گفته می‌شود که وجود آن با افزایش احتمال ابتلا به یک بیماری یا عفونت همراه باشد. عوامل ریسک نشان‌دهندهٔ همبستگی هستند و لزوماً علت بیماری را نشان نمی‌دهند. برای مثال نمی‌توان جوان بودن را عامل بیماری سرخک دانست بلکه احتمال ابتلا به بیماری سرخک در جوانان بیشتر است، همچنین مرد بودن در بیماریهای قلبی عروقی ریسک فاکتور است.

منابعویرایش

  • دورلند فرهنگ پزشکی.