عباسی

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

عباسی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

نام خانوادگی ویرایش

تاریخی ویرایش

مکان ویرایش