عباس آریان‌پور کاشانی

مترجم و فرهنگ‌نویس ایرانی
(تغییرمسیر از عباس آریانپور)

امیرعباس آریان‌پور کاشانی (۱۲۸۵ – ۱۳۶۳) فرهنگ‌نویس و مترجم ایرانی، بنیان‌گذار مدرسه عالی ترجمه در سال ۱۳۴۸ و بنیان‌گذار فرهنگ‌های انگلیسی-فارسی و فارسی-انگلیسی آریان‌پور است. او پدر منوچهر آریان‌پور، ایرج آریان‌پور و جهانگیر آریان‌پور است.

عباس آریان‌پور کاشانی
زاده۱۲۸۵
درگذشته۱۳۶۳
پیشهفرهنگ‌نویس
کار(های) برجستهفرهنگ آریانپور
فرزند(ان)منوچهر آریان‌پور کاشانی

کتاب‌ها ویرایش

  • دونا
  • عشق جاوید است
  • س‍گ ب‍اوف‍ا
  • فرهنگ جیبی فارسی به انگلیسی یک جلدی
  • فرهنگ دانشگاهی انگلیسی-فارسی :فرهنگ جدید شامل ۲۰۰۰۰۰ واژه و توضیحات و مفاهیم مختلف
  • فرهنگ فشرده انگلیسی به فارسی یک جلدی
  • فرهنگ فشرده فارسی به انگلیسی یک جلدی
  • فرهنگ کامل جدید انگلیسی فارسی
  • راه نو در فراگیری انگلیسی: شامل نکات گرامری-حروف اضافه…

منابع ویرایش

  • کریم امامی (بهار ۱۳۷۲از پست و بلند ترجمه، تهران: نیلوفر

پیوند به بیرون ویرایش