عباس آریان‌پور کاشانی

مترجم و فرهنگ‌نویس ایرانی

امیرعباس آریان‌پور کاشانی (۱۲۸۵ - ۱۳۶۳) فرهنگ‌نویس و مترجم ایرانی، بنیان‌گذار مدرسه عالی ترجمه در سال ۱۳۴۸ و بنیان‌گذار فرهنگ‌های انگلیسی-فارسی و فارسی-انگلیسی آریان‌پور است. او پدر منوچهر آریان‌پور، ایرج آریان‌پور و جهانگیر آریان‌پور است.

کتابهاویرایش

  • دونا
  • عشق جاوید است
  • س‍گ ب‍اوف‍ا
  • فرهنگ جیبی فارسی به انگلیسی یک جلدی
  • فرهنگ دانشگاهی انگلیسی-فارسی :فرهنگ جدید شامل ۲۰۰۰۰۰واژه و توضیحات و مفاهیم مختلف
  • فرهنگ فشرده انگلیسی به فارسی یک جلدی
  • فرهنگ فشرده فارسی به انگلیسی یک جلدی
  • فرهنگ کامل جدید انگلیسی فارسی
  • راه نو در فراگیری انگلیسی: شامل نکات گرامری-حروف اضافه...

منابعویرایش

  • کریم امامی (بهار ۱۳۷۲از پست و بلند ترجمه، تهران: نیلوفر

پیوند به بیرونویرایش