عبدالصمد (نام)

نام کوچک مردانه

عبدالصمد از نام‌های متداول مردانه در ایران، و به معنای «بنده خدای بی‌نیاز» است. همچنین عبدالصمد نام یکی از این افراد است.