عبدالله بن اسماعیل

سلطان ابوالعباس مولای عبدالله بن اسماعیل پسر دومین سلطان علوی مراکش، اسماعیل بن شریف بود. او در سال ۱۶۹۴ میلادی به دنیا آمد و پس از ۶۳ سال، در تاریخ دهم نوامبر ۱۷۵۷ در فاس درگذشت. وی بمدت شش بار به سلطنت مراکش رسیده‌بود. عبدالله جمعاً حدود ۱۸ سال و ۶ ماه سلطنت نمود.

عبدالله بن اسماعیل
ششمین سلطان علوی مراکش
مشغول به کار
۵ مارس ۱۷۲۹ (۵ مارس ۱۷۲۹) – ۲۸ سپتامبر ۱۷۳۴ (۲۸ سپتامبر ۱۷۳۴)
پس ازابوالعباس احمد بن اسماعیل
پیش ازعلی اعرج
هشتمین سلطان علوی مراکش
مشغول به کار
۱۴ فوریه ۱۷۳۶ (۱۴ فوریه ۱۷۳۶) – ۸ اوت ۱۷۳۶ (۸ اوت ۱۷۳۶)
پس ازعلی اعرج
پیش ازمحمد بن اسماعیل علوی
یازدهمین سلطان علوی مراکش
مشغول به کار
فوریه ۱۷۴۰ (فوریه ۱۷۴۰) – ۱۳ ژوئن ۱۷۴۱ (۱۳ ژوئن ۱۷۴۱)
پس ازمستضی بن اسماعیل
پیش ازعلی زین‌العابدین
سیزدهمین سلطان علوی مراکش
مشغول به کار
۲۴ نوامبر ۱۷۴۱ (۲۴ نوامبر ۱۷۴۱) – ۳ فوریه ۱۷۴۲ (۳ فوریه ۱۷۴۲)
پس ازعلی زین‌العابدین
پیش ازمستضی بن اسماعیل
پانزدهمین سلطان علوی مراکش
مشغول به کار
مه ۱۷۴۳ (مه ۱۷۴۳) – ژوئیه ۱۷۴۷ (ژوئیه ۱۷۴۷)
پس ازمستضی بن اسماعیل
پیش ازمستضی بن اسماعیل
هفدهمین سلطان علوی مراکش
مشغول به کار
اکتبر ۱۷۴۸ (اکتبر ۱۷۴۸) – ۱۰ نوامبر ۱۷۵۷ (۱۰ نوامبر ۱۷۵۷)
پس ازمستضی بن اسماعیل
پیش ازمحمد بن عبدالله علوی
اطلاعات شخصی
زاده۱۶۹۴ میلادی
مکناس، مراکش
درگذشته۱۰ نوامبر ۱۷۵۷ (۶۳ سال)
فاس، مراکش
فرزندانمحمد بن عبدالله علوی
مادرخناته بنت بکار
پدراسماعیل بن شریف

سلطنتویرایش

دورهٔ یکمویرایش

نخستین دورهٔ حکومت او که از ۵ مارس ۱۷۲۹ (وفات برادر بزرگترش ابوالعباس احمد) تا ۲۸ سپتامبر ۱۷۳۴ (تاریخ عزلش به وسیلهٔ برادرش علی) بود. این دوره ۳ سال و ۶ ماه به طول انجامید.

دورهٔ دومویرایش

دورهٔ دوم حکومت او از ۱۴ فوریه ۱۷۳۶ (پایان حکومت برادرش علی) تا ۸ اوت ۱۷۳۶ (عزل شدنش توسط برادرش محمد دوم) بود و ۶ ماه به طول انجامید.

دورهٔ سومویرایش

دورهٔ سوم حکومت او از فوریه ۱۷۴۰ (عزل برادرش مستضی) تا ۱۳ ژوئن ۱۷۴۱ (عزل شدندش توسط برادرش زین‌العابدین) بود و ۱ سال و ۴ ماه بود.

دورهٔ چهارمویرایش

دورهٔ چهارم حکومت او از ۲۴ نوامبر ۱۷۴۱ (خلع مقام برادرش زین‌العابدین) تا ۳ فوریه ۱۷۴۲ (برکناری توسط برادرش مستضی) بود و جمعاً عبدالله در این دوره ۳ ماه سلطنت نمود.

دورهٔ پنجمویرایش

دورهٔ پنجم حکومت او از مه ۱۷۴۳ (خلع مقام برادرش مستضی) تا ژوئیه ۱۷۴۷ (خلع شدن توسط برادرش مستضی) بود و ۴ سال و دو ماه سلطنت را در پیش داشت.

دورهٔ ششمویرایش

آخرین دورهٔ سلطنت وی که از اکتبر ۱۷۴۸ (خلع مقام کردن برادرش مستضی برای همیشه) تا ۱۰ نوامبر ۱۷۵۷ (درگذشتش) بود، او حدوداً ۹ سال و ۱ ماه حکومت کرد. پس از وفاتش، پسرش محمد سوم به حکومت رسید و دیگر برادرانش به سلطنت نرسیدند و تنها نوادگان عبدالله بر مراکش حکم می‌راندند.

منابعویرایش