عبدالملک بن عطاش

عبدالملک بن عطاش یکی از داعیان اسماعیلی در ایران بود. بیشترین فعالیت وی در دوران سلجوقی شکل گرفت. وی در ری سکونت داشت که با حسن صباح آشنا شد و به نبوغ او پی برد. عبدالملک شخصی بود که صباح را به مصر فرستاد و پس از بازگشت او به عنوان جانشین او و داعی اسماعیلی در ایران انتخاب شد.[۱] عبدالملک بن عطاش در ۶ شعبان سال ۵۰۰ هجری به همراه پسرش احمد، در روزگار سلطان محمد بن ملکشاه به قتل رسیدند و سر آن‌ها برای خلیفه مستظهر فرستاده‌شد.[۲]

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • دفتری، فرهاد (۱۳۷۵). «حسن صباح». دانشنامه جهان اسلام. ۱۳. تهران.