عثمان بن حنیف

عثمان بن حنیف از یاران پیامبر اسلام و علی، امام اول شیعیان بود.

او در جنگ احد و صلح حدیبیه حضور داشت. علی در آغاز سال ۳۶ هجری که به خلافت رسید، عثمان بن حنیف را به سمت فرمانداری بصره منصوب کرد. علی، هنگامی که مطلع شد عثمان بن حنیف در مهمانی یکی از ثروتمندان بصره شرکت کرده و تمام مهمانان از ثروتمندان آن شهر بوده‌اند و هیچ فقیری در آن حضور نداشته، نامه‌ای به او نوشت و به او تذکر داد.