عجایب‌المخلوقات و غرایب‌الموجودات

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

عجایب‌المخلوقات و غرایب‌الموجودات می‌تواند به یکی از دو کتاب زیر اشاره داشته باشد: