عدد پکله (به انگلیسی: Péclet number) یک عدد بدون بعد است که در مطالعهٔ فرایندهای انتقال در شاره‌ها به کار می‌رود. عدد پکله نشان‌دهندهٔ نسبت حرکت هدف‌مند (جهت‌دار) یک کمیت فیزیکی به حرکت کاتوره‌ای (واپخشی) آن در شاره است. این عدد که با نماد Pe نمایش داده می‌شود، به افتخار فیزیک‌دان فرانسوی ژان کلود اوژن پیکله نامگذاری شده است.

روابطویرایش

  ضریب نفوذ گرمایی می‌باشد.   به صورت زیر تعریف می‌شود:

شکست در تجزیه (خطای نحوی): {\displaystyle \alpha = \frac{k}{\rho c_p}</ma در این رابطه ''k'' [[رسانندگی گرمایی|ضریب نفوذ رسانشی گرما]]، ρ [[چگالی]] , <math>c_p} ظرفیت گرمایی می‌باشد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

Patankar, Suhas V. (1980). Numerical Heat Transfer and Fluid Flow. New York: McGraw-Hill. p. 102. ISBN 0-89116-522-3.

Promoted by S. G. Mason in publications from circa 1977 onward, and adopted by a number of others.