عدسی فرنل نوعی عدسی است که در اصل توسط یک فیزیکدان فرانسوی به نام آگوستن-ژان فرنل برای فانوس‌های دریایی ساخته شد. طراحی آن به گونه‌ای است که امکان تولید لنزهایی با دهانهٔ بزرگ و فاصلهٔ کانونی کوچک را فراهم می‌کند، بدون اینکه نیازی به جرم و حجمی از ماده که در لنزهای سنتی استفاده می‌شود باشد. در مقایسه با لنزهای سنتی حجیم، عدسی فرنل بسیار نازک‌تر، بزرگتر، و مسطح‌تر است، و نور مایل بیشتری را از منبع جذب می‌کند؛ بنابراین این امکان را فراهم می‌آورد که فانوس‌های دریایی از فاصله‌های بسیار دور رویت‌پذیر باشند.

عدسی فرنل یک فانوس دریایی
چگونگی متمرکزکردن نور به‌وسیلهٔ عدسی فرنل
۱-سطح مقطع یک عدسی فرنل
۲- سطح مقطع یک عدسی سنتی با قدرت یکسان

نگارخانهویرایش

منابعویرایش