باز کردن منو اصلی
عدسی واگرا

عدسی واگرا(مقعر) گونه‌ای عدسی است که نور های موازی تابیده شده به خود را واگرا می کند و اگر امتداد پر تو های واگرا شده را رسم کنیم به نقطه ی کانونی می رسیم و چون نقطه ی کانونی با پرتو های مجازی پیدا شد بنابراین این نقطه ی کانونی بر خلاف عدسی همگرا مجازی است

دو لبه بالایی و پایینی عدسی واگرا(مقعر)، پهن تر و میانهٔ آن باریک‌تر است. عدسی مقعر وارونهٔ عدسی محدب کار می‌کند.

عدسی واگرا در عینک افراد نزدیک بین وجود دارد و این به این علت است که تصویر اجسام دور در جلوی شبکیه تشکیل شده و چشم فرد بزرگتر و تحدب آن زیاد تر شده است و عدسی واگرا به واگرایی نور رسیه به چشم باعث می شود تصویر روی شبکیه تشکیل شود

واگرایی نور در عدسی واگرای واقعی


ویژگی های عدسی واگرا

تصویر همواره در این عدسی ها کوچکتر ، مجازی و مستقیم است.

تصویر همواره در فاصله ی کانونی(f) تشکیل می شود و اگر جسم در بینهایت باشد تصویر در نقطه ی کانونی تشکیل می شود

جُستارهای وابستهویرایش

منبعویرایش

  • کتاب درسی علوم سال دوم راهنمایی ایران، سال ۱۳۸۶

کتاب درسی سال هشتم سال 1396 صفحات 139 تا 143