عشق‌آباد (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

عشق‌آباد پایتخت کشور ترکمنستان است.

عشق‌آباد ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره کند:

شهرهاویرایش

روستاهاویرایش

استان اصفهانویرایش

استان آذربایجان غربیویرایش

  • عشق‌آباد (پلدشت) روستایی در دهستان چایپاسارشرقی بخش مرکزی شهرستان پلدشت استان آذربایجان غربی

استان تهرانویرایش

  • عشق‌آباد (ری) روستایی در دهستان چاله طرخان بخش قلعه نو شهرستان ری استان تهران

استان خراسان جنوبیویرایش

استان خراسان رضویویرایش

  • عشق‌آباد (سرولایت) روستایی در دهستان سرولایت بخش سرولایت شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی
  • عشق‌آباد (فریمان) روستایی در دهستان فریمان بخش مرکزی شهرستان فریمان استان خراسان رضوی
  • عشق‌آباد (مشهد) روستایی در دهستان میان ولایت بخش مرکزی شهرستان مشهد استان خراسان رضوی
  • عشق‌آباد (نیشابور) روستایی در دهستان مازول بخش مرکزی شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی

استان خراسان شمالیویرایش

استان کرمانویرایش

استان مازندرانویرایش

استان یزدویرایش