عشق اول دومین آلبوم یروما پیانیست کره جنوبی است.

عشق اول
Yiruma - firstlove.png
پیانو از
انتشار۱ دسامبر ۲۰۰۱
ژانرپیانو
مدت۵۵:۴۹

فهرست آهنگ‌هاویرایش

شماره نام مدت
۱ من ۴:۱۱
۲ شاید ۴:۰۰
۳ عشق من ۴:۰۶
۴ جریان رودخانه در تو ۳:۰۱۰
۵ عبور ۴:۳۷
۶ این روز تو است ۳:۴۱
۷ هنگامی که عشق می‌افتد ۳:۱۸
۸ چپ قلبم ۳:۱۲
۹ زمان را فراموش... ۴:۵۸
۱۰ در راه ۴:۳۹
۱۱ تا تو را پیدا کنم ۳:۴۴
۱۲ اگر می‌توانستم تو را دوباره ببینم ۳:۲۵
۱۳ رؤیای کم رؤیای من است ۲:۱۲
۱۴ من... ۴:۱۵
۱۵ خداحافظی ۲:۲۹
۱۶ بوسه باران (نسخه استرینگ) ۴:۲۶
۱۷ زمانی که عشق می‌افتد (نسخه استرینگ) ۳:۴۹
۱۸ من...(نسخه استرینگ) ۴:۱۵

منابعویرایش