باز کردن منو اصلی

عصب زیرزبانی(به انگلیسی: Hypoglossal nerve) این عصب، زوج دوازده مغزی است که فقط عملکرد حرکتی دارد.عصب زیرزبانی از هسته هیپوگلوسال در پیاز نخاع مبدا می گیرد و عضلات داخلی و خارجی زبان را عصب رسانی می کند.

عصب زیرزبانی
Gray794.png
Hypoglossal nerve, cervical plexus, and their branches.
Brain human normal inferior view with labels en.svg
Inferior view of the human brain, with the cranial nerves labelled.
جزئیات
لاتین nervus hypoglossus
تا
ansa cervicalis
Innervates genioglossus, hyoglossus, styloglossus
شناسه‌ها
فهرست گری p.914
سرعنوان پزشکی A08.800.800.120.330
واژگان آناتومی A14.2.01.191
اف‌ام‌اِی 50871
Anatomical terms of neuroanatomy

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • نراقی، محمد علی؛ حاجی حسینی، داود. ترجمه نوروآناتومی W.C. Wongck