عصب زیرزبانی

عصب زیرزبانی (به انگلیسی: Hypoglossal nerve) این عصب، زوج دوازده مغزی است که تنها عملکرد حرکتی دارد. عصب زیرزبانی از هسته هیپوگلوسال در پیاز نخاع مبدا می گیرد و عضلات درونی و بیرونی زبان را عصب رسانی می کند.

عصب زیرزبانی
Gray794.png
Hypoglossal nerve, cervical plexus, and their branches.
Brain human normal inferior view with labels en.svg
Inferior view of the human brain, with the cranial nerves labelled.
جزئیات
بهansa cervicalis
عصب‌دهیgenioglossus, hyoglossus, styloglossus
شناسه‌ها
لاتینnervus hypoglossus
MeSHD007002
نورونیمز704
TA98A14.2.01.191
TA26357
FMA50871

جستارهای وابستهویرایش

اعصاب مغزی

منابعویرایش

  • نراقی، محمد علی؛ حاجی حسینی، داود. ترجمه نوروآناتومی W.C. Wongck