دوران ماشین

(تغییرمسیر از عصر ماشین)

عصر ماشین دوره‌ای است در تاریخ صنعت بین سال‌های ۱۸۸۰ تا ۱۹۴۵ و بخش آخر از انقلاب صنعتی دوم محسوب می‌شود که در آن سازه‌های مکانیکی و ماشینی مانند اتوموبیل تولید و رواج گسترده‌ای یافتند.

یک لوکوموتیو ساخته‌شده در اواسط سده بیستم میلادی

انقلاب دیجیتال به عصر ماشین‌های مکانیکی و غیر-هوشمند پایان بخشید که بعضی آن را «عصر ماشین دوم» می‌خوانند.

منابع