عضدالملک (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

عضدالملک یکی از القاب قاجاری است و ممکن است به یکی از این افراد اشاره داشته باشد: