ماهیچه ذوزنقه‌ای

(تغییرمسیر از عضله ذوزنقه‌ای)

ماهیچه ذوزنقه‌ای (به انگلیسی: Trapezius muscle) ماهیچه تخت و سطحی است که در ناحیه بالای پشت قرار دارد و به راحتی بین استخوان کتف و ستون فقرات قابل لمس است؛ و دارای چهار قسمت است. در بعضی منابع آن رابه سه قسمت بالایی، میانی و تحتانی تقسیم کرده‌اند.

ماهیچه ذوزنقه‌ای
Trapezius.png
ماهیچه ذوزنقه‌ای
Trapezius animation small2.gif
موقعیت ماهیچه ذوزنقه‌ای و بخش‌های آن.
  نواره بالایی ماهیچه ذوزنقه‌ای
  نواره میانی ماهیچه ذوزنقه‌ای
  نواره پایینی ماهیچه ذوزنقه‌ای
لاتین musculus trapezius
در فهرست گِرِی subject #۱۲۱ ۴۳۲
خاستگاه خط پس گردنی فوقانی (sup. nuchal line)، رباط پس‌گردنی، برجستگی پس سری خارجی (Ext. occipital protuberance) و زوائد خاری مهره‌های C۷ تاT۱۲
پیوندگاه    سطح خلفی یک سوم خارجی کلاویکول، آکرومیون و خار کتف (Spine of scapula)]]
سرخ‌رگ Variation 1- superficial branch of transverse cervical artery or Variation 2 - superficial cervical artery[۱]
عصب accessory nerve (motor)
cervical spinal nerves C3 and C4 (motor and sensation)
کار rotation, retraction, elevation, and depression of scapula
ماهیچهْ مخالف serratus anterior muscle, عضله پشتی بزرگ
دورلندز/السویر m_22/۱۲۵۵۱۲۸۳

کالبدشناسیویرایش

ماهیچه ذوزنقه‌ای از خط پس‌گردنی فوقانی (sup. nuchal line)، رباط پس‌گردنی، برجستگی پس‌سری بیرونی (Ext. occipital protuberance) و زوائد خاری مهره‌های C۷ تاT۱۲ منشأ می‌گیرد.

انتهای این ماهیچه در سطح خلفی یک سوم خارجی ترقوه (کلاویکول)، زائده اخرمی (آکرومیون) و خار کتف است.

کارکردویرایش

قسمت بالای ماهیچه ذوزنقه‌ای: بالا بردن کتف (اسکاپولا)،
قسمت پایین ماهیچه ذوزنقه‌ای: پایین بردن کتف،
بالا و پایین ماهیچه ذوزنقه‌ای: چرخش کتف و بالا بردن بازو،
وسط ماهیچه ذوزنقه‌ای: عقب و داخل بردن کتف، نزدیک شدن دو کتف به هم.

جستارهای وابستهویرایش

ماهیچه‌های پشت

منابعویرایش

  1. "Tufts". Archived from the original on 22 April 2003. Retrieved 2007-12-11.