ماهیچه ذوزنقه‌ای

(تغییرمسیر از عضله ذوزنقه ای)

ماهیچه ذوزنقه‌ای (به انگلیسی: Trapezius muscle) ماهیچه تخت و سطحی است که در ناحیه بالای پشت قرار دارد و به راحتی بین استخوان کتف و ستون فقرات قابل لمس است؛ و دارای چهار قسمت است. در بعضی منابع آن رابه سه قسمت بالایی، میانی و تحتانی تقسیم کرده‌اند.

ماهیچه ذوزنقه‌ای
Trapezius.png
ماهیچه ذوزنقه‌ای
Trapezius animation small2.gif
موقعیت ماهیچه ذوزنقه‌ای و بخش‌های آن.
  نواره بالایی ماهیچه ذوزنقه‌ای
  نواره میانی ماهیچه ذوزنقه‌ای
  نواره پایینی ماهیچه ذوزنقه‌ای
جزئیات
ریشهخط پس گردنی فوقانی (sup. nuchal line)، رباط پس‌گردنی، برجستگی پس سری خارجی (Ext. occipital protuberance) و زوائد خاری مهره‌های C۷ تاT۱۲
پیوستسطح خلفی یک سوم خارجی کلاویکول، آکرومیون و خار کتف (Spine of scapula)]]
سرخرگVariation 1- superficial branch of transverse cervical artery or Variation 2 - superficial cervical artery[۱]
عصب محیطیaccessory nerve (motor)
cervical spinal nerves C3 and C4 (motor and sensation)
حرکتrotation, retraction, elevation, and depression of scapula
آنتاگونیستserratus anterior muscle, عضله پشتی بزرگ
شناسه‌ها
لاتینmusculus trapezius
TA98A04.3.01.001
TA22226
FMA9626

کالبدشناسی

ماهیچه ذوزنقه‌ای از خط پس‌گردنی فوقانی (sup. nuchal line)، رباط پس‌گردنی، برجستگی پس‌سری بیرونی (Ext. occipital protuberance) و زوائد خاری مهره‌های C۷ تاT۱۲ منشأ می‌گیرد.

انتهای این ماهیچه در سطح خلفی یک سوم خارجی ترقوه (کلاویکول)، زائده اخرمی (آکرومیون) و خار کتف است.

کارکرد

قسمت بالای ماهیچه ذوزنقه‌ای: بالا بردن کتف (اسکاپولا)،
قسمت پایین ماهیچه ذوزنقه‌ای: پایین بردن کتف،
بالا و پایین ماهیچه ذوزنقه‌ای: چرخش کتف و بالا بردن بازو،
وسط ماهیچه ذوزنقه‌ای: عقب و داخل بردن کتف، نزدیک شدن دو کتف به هم.

جستارهای وابسته

ماهیچه‌های پشت / mahdi heydarnezhad

منابع

  1. "Tufts". Archived from the original on 22 April 2003. Retrieved 2007-12-11.