عُقاب خونی یک روش سلاخی است که در حماسه‌ها قربانی اغلب یک فرد از خانوادهٔ شاهانه (اشرافی) است به زانو با دست بسته نشسته خواهد شد و ابتدا جلاد دنده‌ها را بیرون آورده تا شش‌ها نمایان شود و ظاهری مانند دو بال بسازد. البته وجود آن اثبات تاریخی نشده است.[۱][۲][۳]

مراسم عقاب خونی در حال اجرا است.

منابع ویرایش

  1. Frank, Roberta (1984). "Viking atrocity and Skaldic verse: The Rite of the Blood-Eagle". English Historical Review. Oxford Journals. XCIX (CCCXCI): 332–343. doi:10.1093/ehr/XCIX.CCCXCI.332. Retrieved 30 March 2015.
  2. Tracy, Larissa (2012). Torture and Brutality in Medieval Literature: Negotiations of National Identity. DS Brewer. pp. 109–111. ISBN 978-1-84384-288-0. Archived from the original on 23 September 2015. Retrieved 31 December 2016.
  3. Dash, Mike (18 March 2013). "The Vengeance of Ivarr the Boneless". Smithsonian.com. Smithsonian. Retrieved 30 March 2015.