علائم حیاتی معیارهای آماری و فیزیولوژیک مختلفی هستند که توسط پزشک و پرستار کنترل و ثبت شده و به منظور ارزیابی اساسی‌ترین عملکردهای بدن انسان بکار می‌روند. ثبت علائم حیاتی بخش جدا ناپذیر از یک پروسه درمانی است. برداشتن علائم حیاتی به‌طور طبیعی مستلزم کنترل و ثبت دما و درجه حرارت بدن، تعداد نبض (ضربان قلبفشار خون و تعداد تنفس است، اما گاه ممکن است شامل

علائم حیاتی


علائم حیاتی اغلب با توجه به سن افراد مقداری متفاوت است.[۱]

منابع ویرایش

  1. Emergency Care, 11th edition, pp. 226–244.