علاءالملک

(تغییرمسیر از علاالملک)

علاءالملک یک لقب قاجاری است و ممکن است به یکی از افراد زیر اشاره داشته باشد: