علامت شفر

علامت شِـفر (انگلیسی: Schaeffer's sign) یک علامت بیماری است که طی آن، فشردنِ زردپی آشیل، موجب رفلکس اکستنسور کف پا می‌شود که یکی از انواع رفلکس‌های شبه بابینسکی است.

علامت شفر
تشخیص افتراقیضایعهٔ راه هرمی مغز
طبقه‌بندی و منابع بیرونی

این علامت پزشکی، نام خود را از عصب‌شناس آلمانی «ماکس شِـفر» می‌گیرد.

منابعویرایش